Oferta

Świadczymy usługi w zakresie badań psychologicznych oraz orzecznictwa osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychomotoryczna. Wykonujemy badania przeznaczone dla:

1.Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):

 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych (np. kierowcy straży pożarnej, ambulansów zespołów ratownictwa medycznego, Policji, Służby Więziennej, Służby Celnej)
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
 • egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów nauki jazdy
 • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)

2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka psychoaktywnego
 • sprawców wypadków, w których doszło do poszkodowania zdrowia lub śmierci
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego w wyniku istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • kierowców skierowanych na badanie prze lekarza ze względu na stan zdrowia

 
3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • osoby wykonujące prace na wysokości (badania wysokościowe)
 • operatorzy maszyn, operatorzy wózków widłowych, operatorzy suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, walców, żurawi i innych urządzeń

 

Gwarantujemy:

 • przeprowadzanie badań w jednym dniu
 • objaśnianie wyników
 •  wydanie orzeczenia
© 2013 Pracownia Psychologiczna “Spectrum-Trans” | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: studioproffi.pl