Pracownia

Nasza pracownia wyposażona jest specjalistyczny sprzęt firmy Alfa - Electronics, przeznaczony do badań kierowców oraz osób na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej. Narzędzia badawcze połączone są z programem komputerowym ODOiA, co znacznie przyspiesza czas badania oraz oczekiwanie na wydanie orzeczenia. 

Pracownia składa się z :

  • sali do badań testowych
  • sali do badań aparaturowych
  • gabinetu psychologa
  • poczekalni
  • wc

wszystkie pomieszczenia przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych

W pracowni znajdują się następujące narzędzia badawcze:

NAZWA NARZĘDZIA PRZEZNACZENIE BADANE CECHY PSYCHOLOGICZNE ZGODNOŚĆ METODYCZNA


Miernik czasu reakcji

Badanie kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej Szybkość reakcji, umiejętność różnicowania bodźców i podporządkowania im określonych sposobów działania (ocena szybkości rozróżniania bodźców świetlnych, słuchowych w sytuacji złożonej) Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.48, 52)

Wirometr


Wykorzystywany w psychologii pracy, psychologii transportu, do badań kierowców, operatorów, instruktorów, egzaminatorów Prawidłowość spostrzegania, prawidłowość oceny ruchu, prawidłowość procesu decyzyjnego, sprawność uwagi, samokontrola Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.65)


Stereometr


Stosowany w psychologii pracy, psychologii transportu, do badań kierowców, pracowników wysokościowych, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, operatorów, instruktorów, egzaminatorów Diagnozowanie widzenia przestrzennego niezbędnego do oceny odległości i ostrości widzenia Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.70)


Aparat Krzyżowy


Badanie kierowców, instruktorów, egzaminatorów, operatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychomotorycznej i badań naukowych Koordynacja wzrokowo – ruchowa, szybkość reakcji, koncentracja uwagi, dokładność spostrzegania, szybkość podejmowania decyzji, odporność na zmęczenie Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.60)


Aparat Piórkowskiego


Aparat do badania kierowców,  operatorów maszyn i urządzeń przemysłowych Szybkość reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacja wzrokowo – ruchowa, koncentracja uwagi Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.56)


Tensor


Badanie kierowców, instruktorów, egzaminatorów, operatorów itp., pracowników na stanowiska wymagające szybkości i dokładności działania Dokładność działania, umiejętność spostrzegania, rozróżnianie znaków drogowych, ocena trafności podejmowanych decyzji, ocena niektórych własności uwagi  


Ciemnia


Aparat przeznaczony do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, operatorów i innych grup zawodowych Pomiar progu widzenia figur w mroku, czas adaptacji wzroku po olśnieniu Aparat odpowiada wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.84)


Tablice Poppelreutera


Badanie kierowców, instruktorów, egzaminatorów, operatorów i innych grup zawodowych Ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej Tablice odpowiadają wymaganiom określonym w aktualnej „Metodyce psychologicznych badań kierowców-wersja znowelizowana”, wyd. przez ITS w Warszawie (s.95)
 
Równoważnia


 Aparat służący do badania osób pracujących na wysokościach  Diagnoza zaburzeń równowagi  
© 2013 Pracownia Psychologiczna “Spectrum-Trans” | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: studioproffi.pl