Badanie

Na badanie należy wziąć:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • okulary /soczewki korygujące/ - jeśli są używane przez badanego
 • skierowanie na badanie
 • w przypadku klientów indywidualnych, niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane: pełna nazwa firmy, adres siedziby, NIP firmy.

Przed badaniem oraz w trakcie badania, należy:

 • być wypoczętym
 • być zdrowym
 • pozostać w stanie trzeźwości przynajmniej od 24 godzin

Badanie składa się z 4 części:

 1. Testowa:
  a) Sprawność intelektualna – zdolność postrzegania, decyzyjność, analizowanie, rozumowanie, porównywanie, abstrahowanie
  b) Podzielność, koncentracja uwagi – przy pomocy tablic poppelreutera, (patrz: pracownia)
  c) Osobowość i temperament

 2. Część aparaturowa - sprawność psychomotoryczna : przy pomocy miernika czasu reakcji, stereometru, wirometru, tensora, aparatu Piórkowskiego, aparatu krzyżowego, ciemni, równoważni (patrz: pracownia)
 3. Wywiad psychologiczny – zebranie niezbędnych informacji na temat osoby badanej.
 4. Omówienie wyników i wydanie orzeczenia.
© 2013 Pracownia Psychologiczna “Spectrum-Trans” | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: studioproffi.pl